Samstarfsnefnd

 Samkvæmt auglýsingu um friðlýsingu svæða í Þjórsárdal skal skipa samstarfshóp um málefni verndarsvæðisins með fulltrúum frá Skeiða- og Gnúpverjahrepp, Minjastofnun Íslands, Skógræktinni og Umhverfisstofnun. Fulltrúi Umhverfisstofnunar fer með formennsku og boðar til fundar. Hlutverk samstarfshópsins er að samræma starfsemi stofnana á svæðinu og stuðla að því að verndargildi svæðisins haldist. Einnig er hlutverk samstarfshóps að fjalla um framkvæmdaáætlun og landvörslu fyrir verndarsvæðið, samvinna við gerð stjónunar- og verndaráætlunar ásmat endurskoðun og breyting á henni svo og önnur stefnumótandi mál er varðar verndarsvæðið. Samstarfshópur skal funda eigi sjaldnar en einu sinni á ári. Fulltrúar í samstarfshópnum eru:

Björgvin Skafti Bjarnason, Skeiða- Og Gnúpverjahrepp                                                                 Uggi Ævarsson, Minjastofnun Íslands                                                                                               Ásta Hermannsdóttir, Minjastofnun Íslands                                                                                   Hreinn Óskarsson, Skógræktin                                                                                                           Hákon Ásgeirsson, Umhverfisstofnun

Fundargerðir samstarfshóps

Fundargerð október 2020

Fundargerð maí 2021