Leiðbeiningar

Frá og með 1. janúar 2010 er skylda skv. reglugerð (nr. 814/2010) að merkja greinilega ýmsa þætti er varða öryggi og slysahættu, s.s. hitastig í setlaugum, þegar dýpi lauga er minna en 1,5 m eða yfir 3,0 m, hættu við dýfingar, hálku á laugarbökkum og annað það sem nauðsynlegt þykir vegna öryggis og slysahættu sundgesta. Staðsetning skilta skal vera þannig að laugargestir komist ekki hjá því að sjá skiltin. Upplýsingar á skiltum skulu vera skýrar og læsilegar. Leturstærð skal taka mið af lestrarfjarlægð. Sérstök ákvæði skulu vera í starfsleyfi um fyrirkomulag merkinga, stærð og gerð skilta, staðsetningu o.þ.h. með hliðsjón af aðstæðum á viðkomandi stað.

Á sundstöðum, þar sem mikill fjöldi bæði innlendra og erlendra gesta kemur, er mikilvægt að notuð séu alþjóðleg stöðluð myndræn merkjakerfi. Kostur alþjóðlegra staðlaðra merkja er að þekking almennings á slíkum merkjum verður almenn þar sem sama merkjamálið er notað í mörgum löndum og dregur það úr þörf á texta og þar með misskilningi vegna tungumálaörðugleika. Notkun staðlaðra merkjakerfa eins og t.d. umferðamerkja, þar sem hver tegund merkja hefur sína liti og lögun og notar frekar myndtákn en letur, eykur mjög á öryggi og dregur úr slysahættu. Mikilvægt er að myndir og letur séu skýr og stærð þeirra taki mið af lestrarfjarlægð. Einnig þarf að velja þeim rétta staðsetningu þannig að þau séu áberandi öllum gestum. Hlutfall fjarlægðar lesanda frá skilti og leturstærðar má skoða í töflu hér fyrir neðan.

 

 Stærð leturs

(Pkt)

Fjarlægð frá lesanda

(cm)

 12  45
 18  70
 24  90
 28  115
 36  135
 48  180
 60  230
 72  275

Við hönnun öryggismerkja skal taka mið af staðli ISO  3864 -1 Graphical symbols – Safety colours and safety signs- Part 1: Design principles for safety signs in workplaces and puplic areas, hvað varðar útlit, lögun og liti merkja.

Ástæða er til að benda á að stöðluð öryggismerki koma ekki í stað góðra verklagsreglna, leiðbeininga, annarra slysavarna og þjálfunar starfsfólks.

Eftirfarandi merki eiga að vera til staðar:

  • Yfirlitskort  af helstu aðstöðu, svo sem búningsklefar, sturtur, baðstofa, neyðarútgangar, staðsetning heitra potta og lauga sem og hvar dýfingar eru bannaðar.
  • Öryggisreglur – sem rekstraraðili setur til að stuðla að öryggi gesta og segja til dæmis til um leyfilega hegðun gesta og aldurstakmark barna.
  • Að gestir skuli þvo sér án sundfata áður en farið er í laug.
  • Hitastig vatns í pottum.
  • Dýpi laugar.
  • Tilgreint  á laugarbakka hvar botn hallar bratt, eða ef jafnt hallandi botn, þá við miðja langhlið.
  • Reglur í vatnsrennibraut.
  • Hálkuviðvörun.