Plöntuverndarvörur á markaði 2019

Tilgangur og markmið:

  • Að ganga úr skugga um að plöntuverndarvörur sem eftirlitsþegi setur á markað séu með markaðsleyfi í gildi.
  • Að athuga hvort merkingar umbúða séu í samræmi við gildandi reglur þar um.

Framkvæmd og helstu niðurstöður:

Farið var í eftirlit þann 28. maí 2019 hjá fyrirtækjum sem setja plöntuverndarvörur á markað. Úrtakið í eftirlitinu náði til 46 mismunandi plöntuverndarvara í heild. Allar plöntuverndarvörur sem fundust í sölu hjá fyrirtækjunum voru kannaðar með tilliti til markaðsleyfa, sbr. reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur og merkinga á umbúðum varanna sbr. reglugerð nr 415/2014 um flokkun, merkingu og umbúðir efna eða efnablandna, reglugerð nr. 544/2015 um plöntuverndarvörur og reglugerð nr. 1002/2014 um gagnkvæma viðurkenningu á tilteknum markaðsleyfum fyrir plöntuverndarvörum. 

Eftirfarandi eftirlitsþegar féllu undir umfang verkefnisins:

 Fyrirtæki Starfsemi    
Samhentir, Kassagerð ehf  Innflutningur, heildsala   
Garðheimar Gróðurvörur ehf  Innflutningur, heildsala, smásala 
Kemi ehf     Innflutningur, heildsala 


Samtals voru skoðuð 56 eintök af plöntuverndarvörum í eftirlitinu og þar af fundust eitt eða fleiri frávik við 11 vörur. Þetta þýðir að tíðni frávika var um 20%. Gerðar voru kröfur um úrbætur vegna ófullnægjandi merkinga á þessum 11 vörum og hafa fyrirtækin brugðist við þeim. Ein plöntuverndarvara var ekki með markaðsleyfi þegar eftirlitið átti sér stað.