Upplýsingar í aðfangakeðjunni

Til að upplýsingar um efni, ekki síst hættur sem stafa af þeim, komi að gagni fyrir notendur efnanna þurfa þær að skila sér með skilvirkum hætti niður aðfangakeðjunna. Um þetta flæði upplýsinga í aðfangakeðjunni er fjallað í IV. þætti REACH. Hryggjarstykkið í þessu er krafan um öryggisblöð og viðauka við þau sem fjalla um svokallar áhrifasviðsmyndir.

Lestu þér nánar til um þetta á sérstakri síðu um öryggisblöð.