Votlendi við Fitjaá


 Tillaga að friðlandi við Fitjaá í Skorradal

 Umhverfisstofnun leggur hér með fram tillögu að friðlýsingu votlendissvæðis Fitjaár í Skorradal sem friðlands í samræmi við málsmeðferðarreglur 39. gr. laga nr. 60/2013 um náttúruvernd. Tillagan er unnin af samstarfshópi sem í áttu sæti fulltrúar Umhverfisstofnunar, Skorradalshrepps, umhverfis- og auðlindaráðneytisins, Skógræktarinnar, Ríkiseigna og landeigendur Fitja.  

Markmiðið með friðlýsingu svæðisins er að vernda víðlent, samfellt og lítið raskað votlendissvæði við Fitjaá þar sem skiptast á mýrar og flóar. Svæðið gegnir fjölbreyttu hlutverki í vistkerfum og er meðal annars mikilvægt búsvæði plöntu- og fuglategunda. Friðlýsingin miðar jafnframt að því að vernda og viðhalda tegundafjölbreytni svæðisins og vistfræðilegum ferlum sem og stuðla að ákjósanlegri verndarstöðu tegunda og fræðslu um votlendissvæðið.

Frestur til að gera athugasemdir við tillöguna er til og með 24. júní 2020. Ábendingum og athugasemdum má skila inn á formi hér fyrir neðan, með tölvupósti á netfangið ust@ust.is eða með pósti til Umhverfisstofnunar, Suðurlandsbraut 24, 108 Reykjavík.

Umhverfisstofnun vekur athygli á því að innsendar athugasemdir eru hluti af stjórnsýslumáli og kunna að verða afhentar þriðja aðila sé þess óskað í samræmi við upplýsingalög nr. 140/2012.
 Frekari upplýsingar um málið veita Eva B. Sólan (evasolan@ust.is) og Hildur Vésteinsdóttir (hildurv@ust.is) með tölvupósti eða í síma 591-2000.

• Tillaga að auglýsingu
 • Kort og hnitaskrá

Upplýsingar

Skrár